Ochrona polskiej ziemii

W dniu dzisiejszym tj.21.III. w siedzibie wadowickiej  "Solidarności" Pani Poseł Ewa Filipiak zaprezentowała projekt ustawy o wstrzymaniu  sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

350px Filipiak szczur

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

Dla realizacji tego celu niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Powyższe rozwiązanie spełnia postulaty zgłaszane przez rolników, którzy chcą mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, a w skutek ustawicznego wzrostu cen nieruchomości rolnych nie mają obecnie wystarczających środków na ich zakup.

Najważniejsze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być co do zasady tylko rolnicy indywidualni (tj. rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze, prowadzący osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych i zamieszkujący w tym gospodarstwie, a także podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w przypadku jeżeli powierzchnia gospodarstwa przekracza 20 ha użytków rolnych). Te wymogi ustawowe nie będą dotyczyć osób bliskich zbywcy (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych),jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa. Rolnik indywidualny będzie mógł nadal przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, dożywocia czy też sprzedaży.

PiS przypomina:

- W kampanii obiecaliśmy, że powstrzymamy masowy wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców na tzw. słupy; Słowa dotrzymujemy – projekt ustawy jest w Sejmie;

- Ustawa została napisana przez rolników dla rolników; Opozycja ws. ustawy kłamie, nie ma zgody na straszenie Polaków; Ziemia pozostanie w rękach rolników, ich dzieci i rodzin, a nie tych, którzy spekulują gruntami. Negatywne skutki ustawy odczują tylko tzw. rolnicy z Marszałkowskiej (w Warszawie);

- PO-PSL przez 8 lat nie zrobili nic, żeby skutecznie chronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców.


- Koniec z kupowaniem ziemi na słupa. Chcemy ziemi dla prawdziwych gospodarzy; Szacuje się, że ok. 200 tys. ha zostało dotychczas wykupione przez cudzoziemców na tzw. słupy; Chcemy zabezpieczyć polską ziemię przed spekulacyjnym wykupem na podstawione osoby; Domagali się tego protestujący rolnicy.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
warunki użytkowania.

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates