Ochrona polskiej ziemii

W dniu dzisiejszym tj.21.III. w siedzibie wadowickiej  "Solidarności" Pani Poseł Ewa Filipiak zaprezentowała projekt ustawy o wstrzymaniu  sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

350px Filipiak szczur

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze. Obowiązujące obecnie w tej materii przepisy prawne w niewystarczający sposób przeciwdziałają spekulacyjnemu nabywaniu nieruchomości rolnych.

Dla realizacji tego celu niezbędne jest wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Powyższe rozwiązanie spełnia postulaty zgłaszane przez rolników, którzy chcą mieć równe szanse w dostępie do państwowej ziemi rolnej w Polsce, a w skutek ustawicznego wzrostu cen nieruchomości rolnych nie mają obecnie wystarczających środków na ich zakup.

Najważniejsze zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być co do zasady tylko rolnicy indywidualni (tj. rolnicy posiadający kwalifikacje rolnicze, prowadzący osobiście co najmniej przez 5 lat gospodarstwo rolne o powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych i zamieszkujący w tym gospodarstwie, a także podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie w przypadku jeżeli powierzchnia gospodarstwa przekracza 20 ha użytków rolnych). Te wymogi ustawowe nie będą dotyczyć osób bliskich zbywcy (tj. zstępnych, wstępnych, rodzeństwa, dzieci rodzeństwa, małżonka, osób przysposabiających i przysposobionych),jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa. Rolnik indywidualny będzie mógł nadal przenieść własność nieruchomości rolnej w drodze umowy darowizny, dożywocia czy też sprzedaży.

PiS przypomina:

- W kampanii obiecaliśmy, że powstrzymamy masowy wykup polskiej ziemi przez obcokrajowców na tzw. słupy; Słowa dotrzymujemy – projekt ustawy jest w Sejmie;

- Ustawa została napisana przez rolników dla rolników; Opozycja ws. ustawy kłamie, nie ma zgody na straszenie Polaków; Ziemia pozostanie w rękach rolników, ich dzieci i rodzin, a nie tych, którzy spekulują gruntami. Negatywne skutki ustawy odczują tylko tzw. rolnicy z Marszałkowskiej (w Warszawie);

- PO-PSL przez 8 lat nie zrobili nic, żeby skutecznie chronić polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców.


- Koniec z kupowaniem ziemi na słupa. Chcemy ziemi dla prawdziwych gospodarzy; Szacuje się, że ok. 200 tys. ha zostało dotychczas wykupione przez cudzoziemców na tzw. słupy; Chcemy zabezpieczyć polską ziemię przed spekulacyjnym wykupem na podstawione osoby; Domagali się tego protestujący rolnicy.

Skomentuj

Komentuj jako gość

0
warunki użytkowania.

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
 • Gość - Weronika S.

  Jestem w szoku że za czasów koalicji PO-PSL sprzedano obcokrajowcom tak dużo ziemi rolnej.

 • :(:( Jestem w szoku, że takie komentarze. Rolnik nie może sprzedać ziemi z budynkiem. Jedyny chętny za PSIE pieniądze to Kościół. Kościół masowo skupuje ziemię i na rynku wtórnym. Sprzedaje pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Nie gardzi małymi działkami i małym areałem. Czy powstaną na tych wykupionych hektarach markety to się przekonamy. Szpitale upaństwowią od stycznia. Koryto+ zatacza szerokie koło. Cofamy się do komuny.

 • W której firmie jest niższa cena za gaz? Który dostawca ma dobrą ofertę? Czy oni- http://Ineon.com.pl

  mają przyzwoite eny?

 • Gość - szanciok

  A jak chronić obywateli przed lichwą: http://www.finansowka.info.pl/?p=9 To jest probolem bliższy naszym rodakom, więcej z nich ma taki problem.

 • Gość - Heather

  http://www.freies.bayern/author/cenpubtes28/ Then, there are the in office methods for that reason seeing your dentist for whitening treatments. Provides a number of professional treatments which can assist you to get gone the stains on your teeth and still have naturally white teeth. These methods work promptly and internet marketing DIY approach you should certainly have cleaner teeth and brilliant smile very super quick. However, you need to know that these methods arent very cheap and prefer to cannot fund the them. So only for those who have enough money, you might want to use these recommendations.

 • Gość - Alicia

  http://www.kyme.ch/author/pulcnupfal/ Fawcetts iconic good looks were the celebrity model for fitness and beauty in the 1970s honey gold hair bleached through the sun, an excellent golden tan, bright white teeth, a slender, curvy body shape. I remember reading somewhere that Farrah had more teeth then an average person, which was why her smile am big. Furthermore recall half the girls in school tried to make their hair like hers, and you are able to actually go to a salon in the late 1970s and request a Farrah you should!

 • Co najlepsze na cellulit jest dostępne na rynku? Ranking http://leki-prostata.pl

 • Gość - Edward

  https://bigmamaspices.ng/profile/ronke/ For those that would like shiny white teeth, they could opt for teeth whitening services. Desires to give especially for heavy coffee drinkers, smokers and people who eat foods which are dark and powerful. Regardless of whether you consume red wine or chew tobacco, discoloration of pearly white teeth can just happen. And when you smile, your stained and discolored teeth would show. Such cases the orthodontist would suggest teeth bleaching or whitening, which is often a simple even a non-painful period. A couple of minutes and almost certainly one sitting with him, and you are ready to shine and dazzle that smile.

 • Gość - Maria

  So we could confidently recommend his http://www.starmediasms.com/profile/clarciti/ soul to the goodness of God. Lord, we thank you for that testimony of the servant Joachim.

 • learn how to play from a https://top-casino-sites.co.uk/ internet casino

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates